Thinking outside the box là khái niệm trong sọt rác.

think-outside-the-box
“Thinking outside the box” là khái niệm bỏ đi, chỉ đáng vứt vào sọt rác, khi nhiều người muốn nghĩ “điều gì mới, khác biệt”…
Đây là khái niệm hoàn toàn sai lầm vì không ai cũng hiểu đúng trong phương pháp luận thực tiễn để thực hiện hoá ý tưởng làm sao cho mới… vì giới hạn của sự giới hạn luôn tồn tại trong tư duy phân tầng…
Tôi luôn từng nói với các bạn sinh viên rằng “Đừng bao giờ đặt giới hạn cho mình mà hãy đặt giới hạn lớn hơn” chứ không nói “thinking outside the box”… vì khi bạn “Thinking outside the box” được rồi vẫn còn có một chiếc hộp lớn hơn chụp vào đầu mình, vô hình và hằng hữu.
Câu chuyện tranh luận như sau:
Sinh viên: “Việc này khó quá anh ạ, mình làm không nổi đâu”
Tôi: Em biết câu “Thinking outside the box” không?
Sinh viên: Dạ biết.
Tôi: Thế sao em còn nói việc đó khó? Em không nghĩ được ra khỏi chiếc hộp cũ kĩ, xấu xí, tù túng và chật hẹp kia hả?
Sinh viên: Dạ em nghĩ rồi, vẫn có cách khi nghĩ “thinking outside the box” những vẫn chưa ra được vấn đề để làm.
Tôi:– Đúng rồi! Vì vẫn còn có chiếc hộp lớn hơn ở ngoài kia.
Anh đã từng nói “Đừng bao giờ đặt giới hạn cho mình…” chứ chưa bao giờ nói “Thinking outside the box”. Vẫn luôn có một chiếc hộp lớn hơn, vô hình và hiện hữu… Việc thoát khỏi chiếc hộp nói chung là điều không bao giờ có thể, mà hãy identify nó, tự build chiếc hộp cho mình…
Anh nói như vậy, khi làm việc, thực tiễn hoá hành động, thì vô hình chung em sẽ đặt được giới hạn lớn hơn cho mình, rõ ràng và cụ thể trong tư duy, có như vậy mới đưa nó vào thực tiễn được. Chứ không phải chỉ việc nghĩ ngoài cái hộp rồi không biết dừng lại ở đâu…
Vì tư duy của chúng ta là tư duy phân tầng. Nên buộc lòng phải đặt giới hạn cho nó tiếp sau một giới hạn đã được định hình…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.