Hiểu thế nào là định kiến và chính kiến?

(1): Chúng ta (Gần như tất cả mọi người đều có thái độ định kiến) (2): Trong tiếng Anh, định kiến (prejudice) được định nghĩa là sự ghét hay yêu thích không có lý do đối với một người, một nhóm, một thói quen, v.v. đặc biệt là khi sự yêu ghét đó dựa trên… Read More Hiểu thế nào là định kiến và chính kiến?

Thinking outside the box là khái niệm trong sọt rác.

“Thinking outside the box” là khái niệm bỏ đi, chỉ đáng vứt vào sọt rác, khi nhiều người muốn nghĩ “điều gì mới, khác biệt”… Đây là khái niệm hoàn toàn sai lầm vì không ai cũng hiểu đúng trong phương pháp luận thực tiễn để thực hiện hoá ý tưởng làm sao cho mới…… Read More Thinking outside the box là khái niệm trong sọt rác.