Buổi họp brainstorming, 6 chiếc mũ tư duy đã cũ và phương pháp Problem-Solution-Fit.

Rất nhiều lần chúng tôi làm việc nhóm cùng nhau và một trong những việc cần làm trước khi xây dựng thành một proposal (Bản kế hoạch đề xuất) cho các chiến dịch truyền thông marketing (marketing- communication) hoàn chỉnh, đó là brainstorming (Nghĩa đen: Bão não; Tiếng lóng: “động não”), tức là bạn phải… Read More Buổi họp brainstorming, 6 chiếc mũ tư duy đã cũ và phương pháp Problem-Solution-Fit.

[entrepreneurship quote] – đạo & đức

[Quotes] Về vấn đề self-help, giúp phát triển bản thân, bắt đầu từ điều giản dị nhất trong cuộc sống, ấy chính là văn hoá, là ứng xử, là: đạo đức & lễ nghĩa.Quote này tôi viết khi gặp gỡ và tiếp xúc với 02 loại người: đàng hoàng & không đàng hoàng. Con người… Read More [entrepreneurship quote] – đạo & đức