Trước ngày 1/6 định mệnh và kế hoạch của sự đổ vỡ

Xây dựng kế hoạch là việc làm rất cần thiết cho tất cả mọi người và ai cũng có kế hoạch của mình. Khi tất cả mọi vấn đề đều cần giải pháp làm của riêng thì “kế hoạch” dường như là một thành tố phổ dụng khi ghép từ. Google đã chỉ ra cho… Read More Trước ngày 1/6 định mệnh và kế hoạch của sự đổ vỡ