Thói quen trì hoãn – Akrasia đã biến thời gian thành kẻ thù của chúng ta.

Bảo Nam là một trong những người cộng sự mà tôi có thời gian làm việc chung đủ dài để hiểu được nhau qua rất nhiều hoàn cảnh. Nếu là một nhà quản lý, khi quan sát cách chơi thể thao, cách đối đáp nói chuyện hay cách giải quyết các vấn đề trong cuộc… Read More Thói quen trì hoãn – Akrasia đã biến thời gian thành kẻ thù của chúng ta.